Termobox – Kutija za pasivne i niskoenergetske kuće

U zadnje vrijeme sve je važnije da je naša stambena građevina dobro izolirana. To je jako bitno radi kvalitete života u zgradi, izbjegavanja termičkih mostova i njihovih posljedica, pa sve više i radi energijske uštede jer energija postaje sve skuplja. Dijelovi zgrade gdje se prozor spaja sa sjenilom i sam nadvoj, često su najproblematičniji [...]