TERMO 120 KLIZNO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 185 mm za tri klizne stijene, 120mm za dvije klizne stijene

Dubina krila: 50 mm

Dubina ispune: 3 – 30 mm

TERMO 120+ KLIZNO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 111,5 mm za tri

Dubina krila: 50 mm

Dubina ispune: 3 – 30 mm

TERMO 32

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 92 mm za tri staze i 50mm za dvije staze

Dubina krila: 32

Dubina ispune: 6 – 23 mm