Feal Termo 65 VP – vrata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 65 mm

Dubina krila: 65 mm

Panelna ispuna: 40 mm

Ispuna staklo: 31 mm

Poliamidne trake: 18 mm

Uf=2,7[W/m2K]

Feal Termo 50

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mjera preklopa: 8 mm

Dubina ispune: 6 – 36 mm

Poliamidne trake: 14,8 mm

Okovi za euro-žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw – termo 50

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Uf=3,4[W/m2K]

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

Feal Termo 85 SK-F

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 82 mm

Dubina krila: 85 mm

Mjera preklopa: 8 mm

Dubina ispune: 30 – 40 mm

Poliamidne trake: 34 mm

Okovi za euro-žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw – Termo 85 SK-F

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Uf=1,9[W/m2K]

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

Feal Termo 85 SK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 82 mm

Dubina krila: 85 mm

Mjera preklopa: 8 mm

Dubina ispune: 30 – 64 mm

Poliamidne trake: 34 mm

Okovi za euro-žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw – termo 85 HF

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Uf=2,4[W/m2K]

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

Feal Termo 85

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 85 mm

Dubina krila: 77 mm

 

Mjera preklopa: 8 mm

Dubina ispune: 30 – 64 mm

Poliamidne trake: 34 mm

Okovi za euro-žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw – Termo 85:

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Uf=2,5[W/m2K]

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

Feal Termo 65 VS

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 65 mm

Dubina krila: 65 mm

Dubina ispune: 18 – 51,5 mm

Poliamidne trake: 18 mm

Uf=3[W/m2K]

Feal Termo 80 KLIZNO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 124 mm za tri klizne stijene, 80mm za dvije klizne stijene

Dubina krila: 32 mm

Dubina ispune: 4 – 18 mm

Feal Termo 65F

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 65 mm

Dubina krila: 73 mm

Mjera preklopa: 8 mm

Dubina ispune: 21 – 50 mm

Poliamidne trake: 21 – 50 mm

Okovi za euro-žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw – termo 65

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Uf=2,2[W/m2K]

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

Feal Termo 65

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 65 mm

Dubina krila: 73 mm

Mjera preklopa: 8 mm

Dubina ispune: 21 – 50 mm

Poliamidne trake: 22 mm

Okovi za euro-žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw – termo 65

Uf = 3[W/m2K]

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

*Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Feal Termo 85 HF

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 85 mm

Dubina krila: 77 mm

Mjera preklopa: 8 mm

Dubina ispune: 30 – 64 mm

Poliamidne trake: 34 mm

Okovi za euro-žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw – termo 85 HF

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Uf=1,5[W/m2K]

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla