Sun 55 – Pokretni brisoleji

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Montiranje lamela: vodoravno ili okomito

Širina lamela: 140, 220, 290 i 400 mm

Podešavanje lamela: Ovisno o kutu upada sunčevih zraka

Fiksni brisoleji

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Veličina lamela: 112,5 i 149 mm

Položaj lamela: Ovisno o poziciji sunca

Fiksni brisoleji s podesivim kutem zakretanja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Veličina lamela: 140 i 220 mm

Položaj lamela: Ovisno o poziciji sunca

Fiksne žaluzine

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Način ugradnje: U okvir ili na držač

Visina: 60 mm

Širine okvira: 42,5 mm

Visina držača: 167,5 mm