Slike Jansen čelične stolarije

Jansen čelični i inox elementi

Stolarija Jansen izvrstan je odabir za sve potrebe, estetski lijepe prozore, vrata i ostale konstrukcije od čeličnih profila koji svojom čvrstoćom ,otpornošću na mehanička opterećenja i vatrootpornosti, otvaraju bezbroj mogućnosti, veličinom i estetetikom elemenata.

Nova serija Janisol HI za prozore i vrata predstavlja nova mjerila u toplinskoj izolaciji. Zahvaljujući inovativnoj izradi sistema, koja za cilj ima optimalnu toplinsku izolaciju kao i jednostavnost prerade, ispunjavaju se želje projektanata za estetski atraktivnim rješenjima, u skladu sa zakonskim zahtjevima, za konstrukcijama koje štede energiju. Pomoću Janisol HI moguće je izraditi izrazito stabilne čelične prozore i vrata s izuzetno uskim vidljivim širinama profila, a koje odlikuje visoka toplinska izolacija.