Dekoracije metala postupkom DECORAL postižu se sublimacijom tinte iz posebne folije, u sloj poliuretanskog plastifikata prethodno nanešenog na materijal u postrojenju za plastificiranje, pridržavajući se svih standarda plastificiranja, po pitanju predpripreme materijala, nanošenja plastifikata i polimerizacije praha.

dek1 dek2 dek3 dek4 dek5 dek6

 

 

 

Sublimacija tinte iz folije u plastifikat, izvodi se u peći za dekoraciju, pri temperaturi od 190-200°C. Pritom dekorativna folija mora biti potpuno priljubljena uz materijal, što se postiže vakuumskim isisavanjem zraka između metala i folije. Na taj se način omogučuje istovremeno dekoriranje svih vidljivih površina materijala .

Dekorativni uzorci oponašaju različite vrste drva (hrast, bukva, orah, bor, mahagonij, tikovina itd), kamena (mramor, granit), te različite apstraktne uzorke.

Nadgledanja, laboratorijska ispitivanja i stalna kontrola garantiraju ne samo vizualnu uvjerljivost uzoraka, već i maksimalnu otpornost i postojanost na vremenske utjecaje i mehanička oštećenja na bilo kojoj ravnoj ili zakrivljenoj površini. U tom smislu DECORAL prah za plastificiranje i folije za dekoriranje raspolažu relevantnim međunarodnim certifikatima (QUALICOAT,GSB,RINA itd).

Metalni proizvodi obrađeni na ovaj način, proširuju područje primjene metala sa građevinske bravarije i stolarije na industriju namještaja, predmeta svakodnevne upotrebe i sl, a jedini ograničavajući element postaje vlastita mašta.