eloksaya

Eloksaža je popularni naziva za proces površinske zaštite aluminija od korozije. Proces se zasniva na elektrokemijskoj metodi anodne oksidacije. U tom procesu aluminij se presvlači jednim tankim slojem oksida (debljine oko 1 mikrometar) čime se štiti od daljnje oksidacije. Međutim ta debljina sloja nije dovoljno debela i estetski nije prihvatljiva, pa se aluminijski profil podvrgava tretmanu fazne oksidacije u kojem se debljina zaštitnog sloja povećava na 12 do 30 mikrometara.

Ovaj proces se obavlja na posebnim postrojenjima u kojima su postavljene kade jedna do druge dimenzije 6 x 1 m i dubine 2,5 m. Kade su napunjene kemikalijama koje redoslijedom sudjeluju u procesu eloksaže. Između svake kade nalazi se voda za ispiranje. Sustav je opremljen kranovima za manipuliranje na koji su ovješeni profili.

Proces eloksaže:

  1. Mehanička priprema četkanjem profila, uređaji sa kružnim četkama od tankih žica nehrđajućeg čelika.
  2. Odmašćivanje u deterđentima na temp. od 65-75 C u trajanju od 10 min.
  3. Odmašćivanje u mineralnoj sodi na temp. od 40-60 C u trajanju od 5 min.
  4. Neutralizacija u azotnoj kiselini.
  5. Anodizacija u sumpornoj kiselini na temp. od 18 C u trajanju od 50 min.
  6. Bojanje u tekućini za dobivanje nijanse eloksaže – ovaj proces se preskače ukoliko se traži boja eloksaže u prirodnoj boji alumnija.
  7. Zatvaranje pora, silitiranjem – hladno i toplo, oko 3 min.

Četkanjem se odstranjuju prirodni oksidi, odmašćivanjem i nagrizanjem otvaraju se pore, a anodizacijom se stvara tanki sloj aluminijeva oksida po konfiguraciji pora. Ukoliko je potrebno bojanje ono se vrši taloženjem nekog metala u dno pore. Završna faza je silitiranje kojom se pore potpuno zatvaraju.

Anodizacija – se vrši u elektrolitu koji se sastoji od sumporne kiseline rastvorene u vodi. U ovoj fazi se pusti jednosmjerna struja na aluminij tako da je aluminij pozitivna elektroda, a negativna elektroda je neki drugi odgovarajući metal. Zbog prolaza električne struje, sumporna kiselina počinje se razlagati. Kvaliteta anodnog sloja zavisi od kvalitete aluminija Al99,5 (legure AlMgSi 0,5., AlMg1, AlMg3) koncentracije elktrolita, temperature i jačini struje. Kontrola ovih parametara se prati kompjuterski i prati pulsnim ispravljačem. Kada se postigne odgovarajuća debljina sloja ispravljač se automatski isključuje a podaci se zapisuju i određena je kvaliteta eloksirane šarže.

Površinski sloj se pretvara u staklasto kristalnu prevlaku. Preporučena debljina za aluminijske profile od kojih se izrađuju prozori i vrata je 20 mikrometara, tanji slojevi su nedovoljno otporni na habanje i trošenje, deblji slojevi pucaju kod savijanja profila.

Tonovi eloksaže se kreću od prirodne boje aluminija do boje bronce i crne. Moguće je bojanje u zlatnim tonovima ali je ono manje postojano. Posebnim postupcima moguće je dobiti tonove plave, crvene i zelene boje ali se one rijetko upotrebljavaju zbog visoke cijene. Bojanje se vrši neorganskim pigmentima na bazi kobalta, mangana. Izbor tona eloksaže vrši se po ton karti proizvođača u 6 nijansi.

Eloksirani aluminij je veoma otporan na kiseline, ali je neotporan na lužine. Posebno valja voditi računa da na površini eloksiranog profila ne ostane npr. kreč za bojanje zidova jer su oštećenja neizbježna. Oštećenja eloksaže se izuzetno teško mogu otkloniti a moguće ih je popraviti posebnim Eloxal sprejevima.

Kvaliteta eloksiranog sloja se ispituje u ovlaštenim labaratorijima koji izdaju potrebne certifikate i ateste.