plastifikacija

Plastifikacija je danas najzastupljeniji način zaštite metala odnosno aluminija. Cijeli proces se odvija u nekoliko faza.

Prvo se vrši odmašćivanje površine aluminija potapanjem u natrij-hidroksid. Nakon toga nanosi se tzv. prajmer debljine sloja od 0,5 do 1,5 mikrometara.

Ova prevlaka ima dva osnovna zadatka.

  • Da poveća vezu između aluminija i organske prevlake tj. boje.
  • Da smanji tzv. filiformnu koroziju

Filiformna korozija se javlja uslijed loše pripremljene površine kao naborana površina ili tzv. narančina kora koja je sklona odvajanju od površine aluminija.

U sljedećoj fazi nanosi se pozitivno naelektriziran prah boje. Profili koje plastificiramo su suprotno naelektrizirani tako da dolazi do čvrstog prijanjanja praha i površine na koju se nanosi prah.

Ovako naprašeni komadi unose se u specijalne peći koje su zagrijane na temp od 180-200 C. Uslijed zagrijavanja dolazi do topljenja i polimerizacije molekula praha pri čemu se formira sloj plastifikacije debljine od 50-70 mikrometara.

Za elemente interijera koriste se boje na bazi epoksida, dok za vanjske elemente na bazi poliestera koji su znatno otporniji na ultraljubičaste zrake.

Izbor tona plastifikacije vrši se po RAL karti. Oštećenja na plastificiranoj površini uspješno se saniraju sprejevima ili prahom rastvorenim u nitro razrijeđivaču.