OPIS SISTEMA

Sistem okova tipa Avantec u potpunosti je integriran u konstrukciju krila i štoka, tako da nema vizualnog prekida ravnih linija profila. Ovaj sistem omogućava upotrebu užeg štoka u pogledu, jer nema panta. Umjesto panta, s gornje strane krila se nalaze škare, a s donje tzv. kutni ležaj (donji držač krila), slika 0. Svi dijelovi sistema su konstruirani tako da omogućavaju laku i brzu ugradnju (nisu potrebne šablone za pozicioniranje), osiguravajući s druge strane čvrstoću spoja s profilom. Istovremeno su glavni dijelovi (škare, zatvarači i kutni ležaj) podesivi po visini i širini (po visini -1 do 4 mm, po širini ± 0.7 mm) i tako daju mogućnost finog podešavanja položaja krila. Za montažu i podešavanje je potreban samo jedan alat, tzv ISR.

Krilo se može otvoriti do kuta od 90º. U tom položaju postoji vertikalni razmak između profila krila i štoka od ca 5 mm, što umanjuje dojam smanjenosti svjetlog otvora pozicioniranjem krila pod tim kutem. Na slici 1. su prikazane izvedive dimenzije krila s obzirom na vrstu otvaranja i masu krila.

S aspekta sigurnosti, sistem je podijeljen u 4 razreda: osnovna sigurnost (basic), sigurnost 1., 2., i 3. stupnja (tzv. WK 1-3, prema normi HRN ENV 1627). Razlika je u broju mjesta zabravljivanja, tj. broju zatvarača i njihovih prihvatnika. Ovisno o dimenzijama krila moguće je ugraditi ukupno 6 dodatnih mjesta zabravljivanja. Na slici 2. je prikazan sistem osnovne sigurnosti s glavnim dijelovima i četiri osnovne točke zabravljivanja, bez dodatnih mjesta. U slučaju čisto otklopnog otvaranja primjenjuje se samo osnovna sigurnost. U ovom slučaju kvaka može biti pozicionirana i na gornjoj strani krila.

Tehničke karakteristike:

  • mase krila: 60 kg, 130 kg, 160 kg
  • maks. kut otvaranja do: 90º
  • vrste otvaranja: OZ, Z, O, ZO, dvokrilno
  • otpornost na koroziju, HRN DIN 1670: klasa 4 (240 sati u slanom aerosolu)
  • protuprovalnost, HRN ENV 1627: klase WK1, WK2, WK3