OPIS SISTEMA

Sistem ASS 50 FD.NI se koristi za izradu harmo vrata. To je sistem profila bez prekida toplinskog mosta (hladni profil), osnovne ugradbene dubine 50 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 60 mm. Namijenjen je za unutarnju ugradnju ili ugradnju u natkrivenim lođama te kao takav ne podliježe mandatiranim karakteristikama prema normi HRN EN 14351.

Brtvljenje na mjestu spoja dvaju krila izvedeno je priljubnim jednokomornim brtvama od EPDM-a, a na mjestu zaokretnog krila- srednjom brtvom od EPDM-a. Prag može biti izveden u dvije razine-s pragom visine 23 mm te upušten u pod. Prag ujedno služi kao vodilica za krila. Upušteni prag viri samo 3 mm ( debljina stijenke profila praga).

Širina sklopljenih krila uza zid iznosi 190 do 240 mm. Sistem je kompatibilan sa sistemom hladnih profila AWS 50.NI te se kombinacijom ovih dvaju sistema mogu dobiti ostakljene stijene s harmo vratima i fiksnim poljima sa strane ili iznad njih. Schücov sustav kontrole kvalitete dopušta ugradnju isključivo originalnog Schüco okova. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima Ix i Iy. Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni. Otvaranje može biti prema unutra i prema van.

tipičan horizontalni presjek:

e2-215-800-600-80

e3-216-800-600-80

vrsta pragova:

e4-217-800-600-80 e5-218-800-600-80

Karakteristike sistema:

  • kvaliteta materijala: AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
  • moguća debljina stakla 8-30 mm
  • debljina stijenke profila 2,2 mm
  • max. masa krila 55 kg
  • max. dimenzije krila: 1000 x 2200 mm
  • materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
  • površinska obrada DIN 17611
  • kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001