OPIS SISTEMA

Sistem ASS 70.HI koristi se za izradu kliznih prozora, vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine dovratnika 160 mm, krila 70 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. S obzirom na temperaturne razlike koje se javljaju s vanjske i unutarnje strane krila, mogu se ugrađivati dilatacione stege, koje kompenziraju napetosti u materijalu kao posljedicu navedenih temp. razlika.

Toplinska izolativnost osigurana je pomoću:

 • Ugradbene dubina krila 70 mm
 • Unutar stega ugrađeni su umeci od izolativnog materijala koji prekidaju toplinske tokove, tj. cirkulaciju zraka unutar stega.
 • Spojni profil krila sadrži komoru sa zrakom.
 • Vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane tako da prekidaju toplinske tokove u komori stakla (imaju “repiće” ).

Mehanizam funkcionira na način da se okretanjem ručke krilo blago podiže sa dosjednog spoja između EPDM brtve i profila, te guranjem kliže po vodilici od inoxa. Vraćanjem ručke u početni položaj krilo se blago spušta i naliježe brtvom na profil stvarajući tako dosjedni spoj koji dobro brtvi. Rukovanje može biti također automatsko, pomoću elektrobrave, daljinski, ili iz centralnog upravljačkog sustava, sve sistemski riješeno.

S obzirom na statičke zahtjeve mogu se unutar profila ugraditi statički umeci (profilirani čel. lim 2 mm), ili na profil pričvrstiti dodatni statički profili (čel. cijev ili profilirani čel. lim+Al kapa), vizualno integrirani u sistem. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima Ix i Iy. U sistem se mogu sistemski integrirati dodatne Al vodilice za rolete. Sistem omogućava kombinacije krila i fiksnih stijena sa vođenjem na 1, 2, ili 3 vodilice (šine).

Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom, sistemski su rješeni.
Relativno niski prag (45 mm) omogućava udobnost prolaska i korištenja.

Karakteristika sistema:

 • kvaliteta materijala: AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
 • max. masa krila do 300 kg (400 kg sa posebnom izvedbom okova)
 • elektromotorni pogon E-slide, za mase krila do 250 kg
 • moguća debljina stakla/ispune do 52 mm
 • osnovna širina štoka 160 mm
 • debljina stijenke profila 2,2 mm.
 • moguća protuprovalna izvedba u klasi WK 2
 • ukupni koef. prolaza topline (s odgovarajućim staklom): UD <1,3 W/m2K, (HRN EN 10077-1)
 • materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
 • površinska obrada DIN 17611
 • kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001

Karakteristike prema HRN EN 14351:

 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 4
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa E 900
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: klasa WK2
 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa B4/C4