OPIS SISTEMA

Sistem AWS 65 koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 51 mm.

Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme Schüco FW50+ i FW60+. Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a  predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave.

Lijeva i desna stega u krilu su različite duljine, čime je unutar profila formirana
dodatna komora sa zrakom. U kombinaciji s odgovarajućim staklom (Ug=1.1 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora Uw= 1.6 W/m2K.

Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvitrokomorne srednje brtve i unutarnje brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s objestrane. Dosjedni dio stege krila na koji naliježe srednja brtva je, kao i druga stega krila, šupalj. U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju pravokutne te kutne spojeve 80º-170º u horizontalnom presjeku. Povećanje toplinske izolativnosti profila (Uf) postignuto je korištenjem trokomorne srednje brtve i šupljih stega krila. Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

Karakteristike sistema:

 • kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060
 • masa OZ krila do 160 kg, PASK krilo (otklopno-klizno) 130-200 kg
 • moguća debljina stakla 4-55 mm
 • debljina stijenke profila 2,2 mm
 • moguća protuprovalna izvedba u klasi WK 3
 • moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi („top swing“), otklopnoklizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
 • mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC
 • topl. izolativnost, EN ISO 10071-2: Uf=1.9-2.4 W/m2 K
 • materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
 • površinska obrada DIN 17611
 • kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 4
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa E 1200
 • zaštita od buke, HRN EN 4109: 37-47 dB (ovisno o staklu)
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: WK3
 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa C5/B5

PASK (otklopno-klizni) sistem se s obzirom na vrstu okova izrađuje u dvije varijante. Jedna varijanta je sa ubacivačem krila u štok, tako da krilo samo bez dodatnog napora „uskače“ u ležište na štoku; ova varijanta je pogodna za ugradnju u objekte široke namjene, kao što su hoteli, bolnice i dr. Druga varijanta je bez ubacivača, tako da krilo pri zatvaranju ručno treba povući u ležište u štoku; ova je varijanta pogodna za uporabu u privatnim prostorima. Funkcije PASK okova su slijedeće:

 • kad je ručka u okomitom položaju – zatvoreno
 • kad je ručka u srednjem položaju – otklop-kip
 • kad je ručka u donjem položaju – puni otklop + klizanje

Schücov sustav kontrole kvalitete dopušta ugradnju isključivo originalnog Schüco okova. U sistem se mogu sistemski integrirati dodatne Al vodilice za rolete. Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima Ix i Iy. Savijanjem je moguće dobiti zakrivljene oblike od lučnih do okruglih, različitih radijusa. Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni.