OPIS SISTEMA

Sistem AWS 75.SI koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm.

Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.

Toplinska izolativnost osigurana je pomoću:

 • Stijenke stega su trokomorne
 • Između stega ugrađeni su umeci od izolativnog materijala koji prekidaju toplinske tokove, tj. cirkulaciju zraka i konvekciju između stega.
 • Srednja brtva je višekomorna
 • Dosjedni dio stege na koji naliježe srednja brtva je dvokomoran
 • U prostoru dosjeda stakla ugrađen je uložak od PE-pjene, sa dobrim izolativnim svojstvima, koji prekida toplinske tokove, tj. konvekciju u tom prostoru

U kombinaciji s trostrukim staklom (Ug=0.7 W/m2K) i  odgovarajućim distancerom stakla (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora Uw= 1.0 W/m2K.

Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, tj. prozor veće površine ima bolji Uw koeficijent.

Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme FW 50+ i FW 60+. Također je moguća
ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave. Sistemska rješenja (vertikale)  omogućuju kutne spojeve 80º-170º u horizontalnom presjeku.
Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

Karakteristike sistema:

 • kvaliteta materijala: AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
 • masa OZ krila do 160 kg, PASK krilo (otklopno-klizno) 130-200 kg
 • max. debljina stakla 61 mm
 • debljina stijenke profila 2,2 mm.
 • moguće vrste otvaranja: zaokretno, otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi, otklopnoklizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
 • mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC
 •  topl. izolativnost, EN ISO 10071-2: Uf=0.9-1.6 W/m2 K
 •  materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
 •  površinska obrada DIN 17611
 •  kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 4
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa 9A
 • zaštita od buke, HRN EN 4109: 37-48 dB (ovisno o staklu)
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: WK3
 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa C5/B5