Potrebe za očuvanjem osoba i materijalih vrijednosti u kućama a posebno u stambenim i proizvodnim objektima sve su više prisutne i potrebne. Tako je danas kod projektanata jedan od najvažnijih prioriteta, baš koncept protupožarnosti. Sistemi Schueco pružaju za sve potrebe kvalitetna riješenja dali to bili prozori , vrata , fasade ili pregradne stijene sa staklom i okovima sa kojima ispunjavamo sve zahtjeve propisa vatrootpornosti. Zahvaljujući kompatibilnosti Schueco sistema i ovdje se ne primjećuje razlika u optici profila. Dizajn i vatrootponost Schueco sistema vrlo se dobro dizajnerski komponiraju što je sigurno jedan važan argumenat u izboru sistema.

 • službeno odobren kompletan program vratiju i pregradnih stjena
 • vatrootporni prozori i fasadni umetni sustavi sa sistemima okova
 • fasadni sustavi sa najvišom razinom sigurnosti
 • savršeni dimno – zaštitni sistemi
 • NRGWs prema svim postojećim normama
 • svi potrebni vatrootpornosni Schueco testovi prema DIN 4102
 • svi potrebni testovi dimne – zaštite Schueco prema DIN 18095

ADS 80 FR 30

OPIS SISTEMA

 • Sistem za vrata i stjene testiran za klasu otpornosti 30 min. T 30/ F 30 / G 30 prema DIN 4102 i El 30 / EW 30 / EN 1364 / 1634.
 • jednokrilna vrata do max. 1400 x 2988 mm, dvokrilna do max. 2820 x 2988 mm
 • moguća ugradnja sakrivenih okova i pritvarača vratiju
 • moguća ugradnja kontrole ulaska, kao evakuacijska vrata ,protuproavalnost do WK 3
 • max. visina stijena F 30/ G 30 i do 4500 mm uz max. veiličinu stakla 1 400 x 3000mm

ADS 80 FR 60

OPIS SISTEMA

 • Sistem kao i prethodni koji je testiran na otpornosti u klasi 60 min. T 60 / F 60 – DIN 4102 i EL 60 prema EN 1164 / 1634
 • jednokrilna vrata do max. 1400 x 2488 mm, dvokrilna do max. 2820 x 2488 mm
 • max. visina stijena F 60 / G 60 do 4000 mm uz max. veličinu stakla 1400 x 2500 mm

Firestop T 90

OPIS SISTEMA

 • Sistem vrata i stijene testiran za klasu otpornosti 90 min. T 90 / F 90 prema DIN 4102 kao i EL 90 prema DIN EN 1364 / 1634
 • jednokr. vrata do max. veličine 1312 x 2493 mm, dvokrilna max. 2648 x 2493 mm
 • jednokr. i dvokr. sa nadsvijetlom moguće otvaranje na unutra i na van
 • testirano prema DIN 4102 i DIN EN 1634 kao i protidimno DIN 18095
 • testirani paket okova prema DIN EN 179 / 1125 za unutarnju ugradnju
 • max. visina stijene 4 500 mm uz max. veličinu stakla 1400 x 2300 mm
 • stabilni profili dubine 105 mm za unutarnju i vanjsku ugradnju

AWS 70 FR 30 – AWS 60 FR 30

OPIS SISTEMA

Sistem za okretne prozore dubine profila 60 ili 70 mm sa uvjerljivim dizajnom uz visoku funkcionalnost. Prozori vatrootpornosti F 30 / G30 prema DIN 4102 kao i EL 30 /EW 30 prema DIN EN 1364 sa mehaničkim samozaključavanjem u slučaju požara. Uz to nude i vrhunsku toplotnu, zvučnu i zrako-vodootpornu zaštitu i sve mogućnosti izvedbe kao standardnih ili fasadnih prozor, FW 50+BF / FW 60+ BF.

 • veličina krila do 1300 x 1900 mm
 • samostalno mehaničko zaključavanje
 • sakriveni okov AvanTec
 • novi sakriveni pritvarač prozora sa i bez kočnice
 • moguća kombinacija sa normalnim AWS sistemima

Fasade FW 50+ BF i FW 60 + BF

OPIS SISTEMA

Multifunkcionalne vatrootporne fasade za vertikalnu ugradnju i krovove. Kompatibilne su sa normalnim fasadama serija FW 50+ i FW 60+ jer su  širine profila iste dimenzije. Također se u te fasade mogu ugraditi svi sistemi vatrootpornih prozora i vrata.

 • ukupna moguća visina izvedbe do 5 000 mm
 • mogućnost izrade uglova sa jednim stupcom od 00 – 150
 • mogućnost izrade uglova sa dva stupca od 900 – 1800
 • kod F 30 max. ostaljenje do 1400 x 2600 mm u okomitom i prečni formatu
 • kod G 30 max. ostakljenja do 1200 x 2300 mm
 • kod krovnih ostakljenja do max. 1050 x 2000 mm okomiti format ili 1200 x 1050 prečni format

RWA – protudimna zaštita

OPIS SISTEMA

Testirana sistamska riješenja prirodne odvodnje dima i vrućeg zraka iz prostorija prema DIN EN 12101-2. Ovdje je vrlo bitno da se ugrade sve testirane i ukonponirane komponente. Ovi sistemi koji se ugrađuju u fasade krovove i prozore toliko su svestrani da u svim slučajevima pružaju zaštitu osobama i materijalnim vrijednostima u objektima svih namjena.

 • kompletno sakriveni mehatronski pogon za prozore AWS – Tip Tronic RWA
 • automatsko zračenje i odzračivanje ili noćno hlađenje preko centralnog upravljanja objekta te samim tim i štednja energije.
 • novo električno pritvaranje pruža vrlo dobru zaštitu od vjetra kiše ali i zvuka
 • otklopno ili zaokretno otvaranje na van ili na unutra i do 800 mm u 60 sekundi moguće
 • odzračivanje moguće do 300 mm
 • integrirana zaštita protiv povrede ruke kod zatvaranja
 • jednostavna ugradnja bez uglodavanja profila

Evakuacijska vratni sistemi

OPIS SISTEMA

Evakuacijska vrata sa unutarnje strane uvijek moraju pružati mogućnost izlaska na van kako u otključanom tako i u zaključanom položaju a njihovo otvaranje obavezno mora biti prema van. Razlog je vrlo jednostavan. U svim objektima javne namjene gdje postoji mogućnost sakupljanja djece ili ljudi postoji opasnost da ako iz bilo kojeg razloga dođe do panike a ljudi navale na vrata vrata se mogu i otvoriti.

 • prema Antipanik DIN EN 1125 i 179 obavezno je imati
 • otvaranje na van
 • 24 satnu mogućnost otvaranja vratiju iznutra mehanički i kod nestanka struje
 • održati minimalnu propisanu prolaznu širinu vratiju
 • mogućnost izvedbe na više načina ovisno o propisu i namjeni objekta

Danas je u hrvatskoj najveći dio objekata bez antipanične opremljenosti što u slučajevima panike, mnoge ljude dovodi u životnu opasnost jer kad su ljudi u panici hoće svi brzo van pa zadnji pritišću one na vratima a vrata se otvaraju na unutra i kako ih otvoriti