OPIS SISTEMA

Sistem ADS 70.HI se koristi za izradu vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm.

Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Stege krila su dilatacione, tj. omogućuju
kompenzaciju dilatacijskog pomaka uslijed temperaturnih razlika unutarnje i vanjske strane profila.

Toplinska izolativnost osigurana je pomoću:

 • Unutar profila štoka i krila ugrađenih umetaka od izolativnog materijala koji prekidaju toplinske tokove, tj. smanjuju cirkulaciju zraka unutar stega.
 • PVC profili za prekid toplinskog mosta profila štoka su dvokomorni.
 • Vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane tako da prekidaju toplinske tokove uokolo ruba stakla (imaju “repiće” ).

U kombinaciji s odgovarajućim staklom, distancerom i pragom, sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud< 1.45 W/m2K.

Brtvljenje između krila i štoka vrata je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- vanjske brtve i unutarnje brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s repićima s obje strane. Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme FW 50+, FW 50+ SG, FW 60+, FW 60+ SG, te njihove varijante. Moguće je kombiniranje i sa kompatibilnim sistemima Jansen.

Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju kutne spojeve 80º-170º u horizontalnom presjeku.

Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima Ix i Iy. Savijanjem je moguće dobiti zakrivljene oblike od lučnih do okruglih, različitih radijusa.

Okov je originalan, mogućnost ugradnje sistemskog antipanik i evakuacijskog okova prema normama HRN EN 1125 i HRN EN 179; mogućnost ugradnje automatskog nadzora i upravljanja. Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni.

Karakteristike sistema:

 • masa krila do 160 kg
 • otvaranje sa skrivenim okovom 100º-180º, 3D podešavanje panta +/- 3 mm
 • moguća debljina stakla 8-52 mm
 • debljina stijenke profila 2,2 mm
 • moguća protuprovalna izvedba u klasi WK 3
 • moguća zaštita od buke u klasi 5 (48 db, uz odg. staklo)
 • topl. izolativnost, prosječno : Uf=2,1 W/m2K
 • mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja, skrivenog okova

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa C3
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa 5A
 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 2
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: WK3
 • mehanička izdržljivost, HRN EN 12400: klasa 5 (klasa 6, verzija “heavy duty”)