OPIS SISTEMA

Sistem ADS 90.SI se koristi za izradu ulaznih vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, ugradbene dubine 90 mm, minimalne vidljive širine krilo/štok 147 mm. Štok je u ravnini s krilom.

Sklop krilo-štok je zabrtvljen pomoću 3 brtve od EPDM-a, vanjske srednje i unutarnje. Srednja brtva je dvokomorna i dvodijelna – dio na krilu i dio na štoku. Kutevi srednjih brtvi u krilu su vulkanizirani.

Ugradbene debljine stakla/ispune iznose 63 mm (trostruko staklo). U kombinaciji s trostrukim staklom i PVC distancerom sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud= 1.0 W/m2K.

Za krilo postoji plići profil koji omogućava ugradnju ispune s prepustom preko profila, jednostrano ili obostrano. Otvaranje prema van i prema unutra. Ugradnja prohodnog praga na sistemski bazni profil, smjernice RAL.

Statički pojačani profili štoka sve do Ix=211 cm4. Kutni spoj profila izvodi se pomoću dvije kutne spojnice – u vanjskoj i unutarnjoj komori profila, koje se za profil učvršćuju čavlićima ili  uprešavanjem; spoj se dodatno puni dvokomponentnim ljepilom i osigurava kutnim limićima. Okov je originalan, mogućnost ugradnje sistemskog antipanik i evakuacijskog okova prema normama HRN EN 1125 i HRN EN 179; mogućnost ugradnje automatskog nadzora i upravljanja. Panti mogu biti rolo i nadgradni; max. širina krila 1400 mm, visina 2500 mm.

Pragovi mogu biti:

 • prohodan prag, visine 20 mm, s prekidom toplinskog mosta
 • automatski prag, za istu visinu gotovog poda iznutra i izvana

Povišena toplinska izolativnost osigurana je pomoću slijedećih elemenata:

 • Unutar srednje komore štoka i krila su ugrađeni umeci od izolativnog materijala koji smanjuju prijenos topline između unutarnje i vanjske komore.
 • 3 ravnine brtvljenja – dvije brtvene komore u međuprostoru između štoka i krila
 • PVC izolatori (štege) su trokomorni – ispunjeni zrakom
 • Unutarnja brtva stakla je koekstrudirana i ima produžetak koji se nadovezuje na izolativni umetak u obodnom prostoru stakla
 • srednja brtva štoka i krila je dvokomorna – ispunjena zrakom
 • izolativni umetak u obodnom prostoru stakla smanjuje prijenos topline iz prostora letvice stakla prema van

Karakteristike sistema:

 • max. masa krila 160 kg
 • max. debljina stakla/ispune: 63 mm
 • max. širina/visina krila: 1400 mm/2500 mm
 • debljina stijenke profila: 1.6-2.5 mm.
 • topl. izolativnost, HRN EN ISO 10077-2 : Uf= 1.6 W/m2K

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 4
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa E 750
 • otp. na udare vjetra, HRN EN 12210: klasa C4
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: klasa WK3
 • mehanička izdržljivost, HRN EN 12400: klasa 5