zimski1 zimski3

SCHÜCO CMC 50

Sistem CMC 50 je namijenjen za izradu staklenih vrtova, i to u obliku nadogradnji na postojeće konstrukcije ili u obliku samostojećih konstrukcija (paviljona). Osnovu sistema čine aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta, koji omogućuju zadovoljavanje strogih zahtjeva građevinske fizike. S obzirom na stupanj toplinske zaštite, sistem je dostupan u dvije varijante – standardnoj i toplinski poboljšanoj, tzv. HI varijanti. HI varijanta u odnosu na standardnu ima niži koeficijent prolaza topline, UF, i to zahvaljujući izolativnim umecima između stakala koji smanjuju toplinske tokove iznutra prema van.

Sa stanovišta tehnologije izrade, sistem je koncipiran modularno, tj. sadrži tri modularne cjeline koje se jednostavno sklapaju u završnu konstrukciju. K tome su i nosivi profili unificirani, tj. postoji jedan profil za vertikalni i horizontalni smjer ugradnje, u različitim ugradbenim dubinama. Na taj način je bitno reduciran broj potrebnih dijelova i vrijeme izrade i ugradnje.

Tri modularne cjeline su:

  1. vanjski dio s pokrivnom kapom
  2. brtveni dio s PVC izolatorom
  3. nosivi profil

U sistemske dijelove spadaju još žlijebovi, spojni dijelovi, statička pojačanja, nosači, profili sljemena i dr.  Otvarajuća polja u obliku kliznih stijena i zaokretnih vrata sistemski se ugrađuju prema želji projektanta, tj. korisnika. Moguće su izvedbe nagiba krovnih površina u rasponu od 7º- 45º. Sve brtve su od EPDM-a, s potrebnim preklapanjima, što jamči potrebnu vodonepropusnost. Odvodnja oborinskih voda i kondenzata iz sistema osigurana je principom tri ravnine odvodnje, što predstavlja originalan Schücov patent.

Moguće varijante izvedbe zimskih vrtova u obliku nadogradnji ili samostojećih konstrukcija (paviljona):

zimski4