Savjeti za produženje roka trajanja garažnih vrata

PRVI SAVJET: Zaštitite sva garažna vrata od vode, posebice od izljeva kišnice i snijega sa streha. Usmjerite vodu podalje od vrata pomoću oluka i nadstrešnica, osigurajte drenažni prostor ispred vrata koji priječi prskanje i slijevanje vode na donje dijelove vrata, i spriječite djecu da koriste vrata kao pomoćni izlaz.

DRUGI SAVJET: Potražiti znakove istrošenosti na garažnim vratima

Dijelovi vrata mogu se s vremenom istrošiti i stvoriti potencijalne sigurnosne probleme. Trebate osigurati servis koji će jednom godišnje provjeriti šarke, valjke i opruge i procijeniti rade li kako treba. U konačnici će se sve opruge istrošiti i puknuti, čak i one visokokvalitetne čelićne. Slomljena opruga koja nije odgovarajuće smještena može se osloboditi i oštetiti imovinu ili nekoga povrijediti..

TREĆI SAVJET:

Postoje brojne stvari koje treba provjeriti na garažnim vratima; to može spriječiti nezgode i dati do znanja da je vrata potrebno zamijeniti novima.

  1. Učvrstiti/ pritegnuti sve vijke. Budući da se garažna vrata neprestance kreću ,vibracije, rotacije mogu olabaviti spojeve i u konačnici prouzročiti veliku štetu.
  2. Kod sekcijskih rolo vrata treba provjeriti valjke. Budući da se neprestance dižu i spuštaju na metalnim šinama, mogu s vremenom početi pokazivati znakove istrošenosti . Najlonski valjci poznati su po tome da sa starenjem pucaju i izlizani nosači u čelićnom valjku uzrokuju da se valjak savija i naginje.
  3. Provjeritistanje kabela koji podiže vrata kad se otvaraju. Može se pohabati i prouzročiti padanje vrata ukoliko u konačnici pukne.
  4. Lanac koji se proteže od otvarača vrata do vrata treba često podmazivati. Bez podmazivanja može doći do pucanja.

Ovi uobičajeni problemi sa garažnim vratima trebaju se riješiti kako bi se osigurali od kvarova, i pritom se treba pobrinuti za sigurnost i zaštitu na radu. Treba imati na umu isključivanje otvarača vrata tako da se ne može sam aktivirati. Ne pokušavajte popraviti ili ukloniti ijednu napetu oprugu na garažnim vratima. Mogu iskočiti i povrijediti vas ukoliko se s njima neprikladno rukuju, i to treba prepustiti profesionalcima.