OPIS SISTEMA

PVC rolete mogu biti izrađene sa toplinskom zaštitom unutar kutije, i sa ugrađenom zaštitom od insekata (komarnikom). Takve kutije su pogodne za ugradnju u otvor sa nadvojem, kada se kutija vidi iz vanjske strane ili u otvor sa bangerom kada je kutija sakrivena pod betonski zub pa se ne vidi izvana.

PVC Kutija rolete je montirana i spojena direktno na prozor sa originalnim adapter spojnim profilom koji uliježe u utore pvc stolarije kako bi se osigurala što bolja toplinska i zvučna izolacija kutije rolete. U iste PVC rolete može biti montiran i rolo komarnik ili zaštita od insekata. Po potrebi se može spustiti ili dignuti u kutiju. PVC lamele isporučujemo u tri osnovne boje i to bijela, siva i beige. Kutija rolete se servisira sa unutrašnje strane otvaranjem “L” poklopca sa doljnje ili unutarnje strane.

Vrste pogona

Imate mogućnost odbira između tri vrste pogona.

  • pogon preko gurtne
  • pogon preko kurble
  • pogon preko elektromotora

Svaki od tri načina pogona jednostavan je i lagan za rukovanje.

Temperaturni prikaz PVC kutije za rolete sa izolacijom pri vanjskoj temperatur -5° i unutrašnjoj temperaturi +20°

7-140-800-600-80

PVC kutija rolete je izuzetno dobro riješenje sa odličnim toplinskim karakteristikama.

Svojstva:

  • Za prozorske okvire dubine od 58 do 90 mm
  • Profili komore debljine 10 mm
  • Toplinska izolacija: U < 0,85 W/m2K
  • Zvučna izolacija: visina izolacije do klase 4
  • Veličine kutija: dostupni u veličinama od 155, 195, 245 mm
  • Oprema prema izboru: s remenom, šipkom ili na električni pogon