Temperatura točke orošavanja

Točka orošavanja je ona temperatura pri kojoj zrak (ili plin) dostiže 100% relativnu vlažnost. Ako se pri nepromjenjenom sadržaju vodene pare u zraku njegova temperatura snizi, vlaga će se kondenzirati. Kondenzat će se najprije pojaviti na najhladnijim površinama, a to su obično staklene površine. Temperatura točke orošavanja može se dostići na različitim mjestima.

Proizvodnja i značajke stakla

Staklo je nastalo kao produkt materijala: kvarcni pijesak, vapnenac i soda, to je bio početak nastanka stakla. Pločasto staklo izrađuje se plivajućim postupkom od početka šezdesetih godina prošlog stoljeća, tako dobiveno staklo, koje se naziva zrcalno ili float staklo, ima odlične optičke značajke. Staklo je inače čvrsta tvar, ali bi se zbog strukture moralo uvrštavati među tekućine. Zato staklo nazivamo i pothlađenom tekućinom.