Za zaštitu od buke nije dovoljno samo izabrati stakla za zvučnu izolaciju, već moramo dobro razmisliti o cijelom elementu u koji je ugrađeno staklo i njegove spojeve sa zidom. Metoda za iskazivanje zvučne izolacije je index Rw, a iskazuje se u decibelima (dB). Podatak o 34dB za staklo znači da će takvo staklo smanjiti buku za 34dB, a ne kako mnogi misle da staklo propušta 34dB. Npr. ako je objekat ili stan uz prometnicu sa jakim prometom nivo buke iznosi otprilike 80dB. Ako ugradimo obično IZO staklo sa 34dB, znači da će nam nivo buke u prostoru biti 46dB. Što je potpuno prihvatljivo, jer je dopustiva buka danju oko 50dB. No ako izvor buke stvara daleko više od 80dB tada moramo razmisliti o ugradnji specijalnih stakala za zaštitu od buke. Kako se smanjenje buke povećava sa smanjenjem elastičnosti stakla, logčno je da su laminirana stakla ili lamistal stakla bolji zvučni izolator zbog PVB folije između dva stakla nego obična stakla iste debljine. Doljnja tablica prikazuje maksimalne dozvoljene vrijednosti buke u prostoru za dan i noć prema pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi iz 2004. godine.

Maksimalno dopušteni nivo buke

Zona buke Namjena prostora Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A)
Dan / Noć
1 Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50dB / 40dB
2 Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55dB / 40dB
3 Zona mješovite, pretežito stambene, namjene 55dB / 45dB
4 Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem 65dB / 50dB
5 Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) Na granici građevne čestice unutar zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A)

 

Karakteristike stakla za zvučnu izolaciju

Ostakljenje Debljina stakla Folija Rw u dB
44.2/12/4 25 mm PVB 36 dB
33.4/16/4 27 mm PVB 37 dB
44.2/16/4 29 mm SC 39 dB
44.2/16/10 35 mm SC 44 dB
44.4/16/55.2 36 mm PVB/SC 46 dB