Tvrtka Euroinspekt Drvokontrola provela je ispitivanje za naša antipanik vrata, čime smo dobili još jednu potvrdu za kvalitetu i ATEST u nizu.

Evakuacijska vrata, namjena i propisi

evakuacijski_atestVrata na evakuacijskom putu, izuzimajući stambene zgrade, te prostore zgrade i građevine u kojima se okuplja manje od 50 osoba, moraju biti opremljena protupanim kvakama, pritisnim pločama, pritisnim šipkama i slično, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i/ili smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zaštitu od požara CFPA–E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuždu).

Vrata na evakuacijskom putu, izuzimajući stambene zgrade, te prostore zgrade i građevine u kojima se okuplja manje od 50 osoba, moraju biti opremljena protupanim kvakama, pritisnim pločama, pritisnim šipkama i slično, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i/ili smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zaštitu od požara CFPA–E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuždu). Svaki kat treba imati minimalno 2 izlaza (stubišta). Vrata na putevima za evakuaciju i izlazima moraju biti zaokretna i otvarati se u smjeru izlaženja. Najpovoljnija su jednokrilna vrata kojima je prag u visini poda.

Vrata se uvijek moraju moći otvoriti s unutarnje strane bez ključeva, osim kada iz sigurnosnih razloga vrata moraju biti zaključana, ali tada mora neposredno uz dovratnik stajati zaplombirani ključ. Izlazna vrata moraju biti pravilno označena(oznakom i protupaničnom rasvjetom). Svijetla širina vrata na evakuacijskom putu mora biti najmanje od 0,90 metra, osim u prostorima u kojima se okuplja manje od 50 osoba, kad mora iznositi najmanje 0,80 metra.

Sustav 1. – Izjava proizvođača o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju sljedećih stavki:
(a) proizvođač provodi:
– kontrolu tvorničke proizvodnje;
– daljnje ispitivanje uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja;
(b) prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda na temelju:
– utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
– početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
– stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

HRN EN 179 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001) HRN EN 1125 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

image005