Dodali smo novi video o Schüco ASS 77 PD kliznom sistemu koji se nalazi u prilogu