RAL UGRADNJA

Sukladno preporukama za uštedu energije prema trenutnom stanju tehnike sažete u europski priznatim pravilima struke, propisima o toplinskooj zaštiti iz 1995 i ENEV 2002, RAL, DIN 4108, tehničkim smjernicama saveza udruga staklara, metalogradnje i stolara (Izvadak iz službenog tumačenja njemačkih propisa). Iste smjernice preuzela je većina europskih zemalja, prilagođene lokalnim propisima.

Čime se bavi?

RAL – montaža najvećim dijelom cilja na uštedu energije i pravilnu montažu, kako bi se spriječile negativne pojave vlage i njezine posljedice.

Modernim profilima najvećim smo dijelom riješili gubitke kroz same prozore ili vrata – profile i IZO – stakla, ali pojavljuju se sve veći problem oko neadekvatne izvedbe spoja između prozora i zida. Zbog toga se prečesto tek nakon ugradnje energetski efikasnih prozora, pojavljuje vlaga koja uzrokuje pojavu plijesni i gljivica, zbog poremećenog toka toplinskih mostova, tzv. izoterma.

Što su izoterme?

Izoterme su linije koje spajaju točke istih temperatura pomoću kojih je moguće proračunima prikazati raspodjelu temperatura unutar građevinskih elemenata. Najpoznatiji pojam u izotermi je točka temperature od 9,3 C, kao vrijednost na kojoj se vlaga iz zraka kondenzira i stvara tzv. rosu, koja zavisno od količine vlage u prostoru stvara i veće nakupine u obliku tekuće vode. To je ono što vidimo!

Ono što često ne vidimo je takvo rošenje unutar same izolacione razine, najčešće PU-pjene, koja se koristi kao toplinska i zvučna izolacija prilikom ugradnje prozora. Ista svoju efikasnost, izraženu kroz faktor gubitaka toplinske energije (što je vrijednost manja, izolacija je veća),može zadržati samo ako joj osiguramo suhe uvjete , tj. spriječimo prekomjerni dotok vlage iz zraka koja prirodno cirkulira s toplijeg prema hladnijem, u ovom slučaju iz prostorija, kroz spojeve prema vanjskom dijelu građevnog elementa.

Samo za ilustraciju, u roku od 24h, kroz otvor fuge od svega 1mm, duljine1m, koja nije paronepropusno izolirana s unutarnje strane, u građevni element – zid, kondenzira otprilike 360g vode! To često dovodi do već spominjane pojave plijesni, gljivica, truleži te čak curenja vode iz zida, ispod novo ugrađenog prozora! Zato se često okrivljuje propusnost brvila ili navodno krivo postavljena okapnica i sl.

Kako bismo spriječili takve pojave i osigurali ugradnju prema već spomentom RAL-u koji se bavi pravilnom izvedbom, potrebno je izolacionu razinu održati suhom, prozor pozicionirati na pravilnu liniju izoterme i naročito s unutarnje strane spriječiti protok vodene pare u izolaciju, paronepropusnim trakama ili brtvilima, a s vanjske razine spriječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše, ali i osigurati neometano kretanje vodene pare iz građevinskog elementa u atmosferu, za što koristimo brtve ili trake.

Ugradnja stolarije prema RAL – smjernicama:

  • spoj stolarije i zida (međuprostor) treba održati suhim
  • prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme
  • naročito s unutarnje strane treba spriječiti protok vodene pare u izolaciju vodo- i paronepropusnost iznutra prema međuprostoru
  • s vanjske strane treba sprječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše vodonepropusnost izvana prema međuprostoru
  • osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz međuprostora u atmosferu paropropusnost iz međuprostora prema van

Razvijena su četiri sustava brtvljenja:

1. Sustav brtvljenja pomoću RAL pvc letvica.

Na okvir prozora se sa unutarnje strane lijepi vodo i paronepropusna RAL letvica, a sa vanjske strane vodonepropusna i paropropusna RAL letvica. Ugradnjom ovih letvica postižemo dvije stvari;

  • Ral ugradnju (prema smjernicama RAL ugradnje)
  • Ral letvica osigurava uredan spoj fasade (žbuke) i prozora te omogućava nesmetano širenje i sužavanje prozora uslijed temperaturnih dilatacija, bez pucanja spoja fasade i elementa.

Letvice su konstruirane i profilirane tako da mogu prihvatiti razne materijale, pa tako imamo letvice; za klasičnu žbuku, za stiropor fasadu (sa mrežicom), za staklenu vunu i za gipskartoske ploče.

podjela

2. Sustav brtvljenja pomoću folija

Na okvir prozora se iznutra lijepi vodo- i paronepropusna folija, a izvana vodonepropusna/ paropropusna folija. Nakon ugradnje stolarije, na spoju elementa sa objektom, postavlja se pur-pjena koja se nakon sušenja odreže. Nakon toga, folije koje su na elementu lijepe se na zid (premazan primerom) pomoću poliuretanskog kita i time je zaštićena pur-pjena od vanjskih utjecaja.

q4

3. Sustav brtvljenja pomoću brtvenih traka

Njihovim korištenjem moguće je postići zadane vrijednosti unutrašnjeg i vanjskoga brtvljenja samo jednom trakom. Traka se pozicionira na stranicu okvira elementa okrenutu prema građevnom zidu, punom širinom, te prilikom svog ekspandiranja (širenja) popunjava i zabrtvljuje međuprostor između elementa i građevnog otvora. Time se postiže odgovarajuća vodonepropusnost, paronepropusnost odnosno paropropusnost, ali i toplinska izolacija, bez upotrebe pur pjene.

q5-t

4. Sustav brtvljenja pomoću folija i ekspandirajuće brtve

Na vanjskom dijelu stranice okvira prozora okrenute prema zidu, lijepi se ekspandirajuća brtva a sa unutarnje strane okvira prozora lijepi se folija. Nakon ugradnje prozora ekspandirajuća brtva, na vanjskoj strani okvira, popunjava i brtvi međuprostor između zida i okvira prozora, a ostatak međuprostora ispunjava se pur pjenom. Ista se, nakon što se osuši i odreže, sa unutarnje strane zaštićuje folijom, te je time osigurana od djelovanja vanjskih utjecaja.