OPIS SISTEMA

Karakterističan horizontalni presjek:

h2-225-800-600-80 h3-226-800-600-80

Sistem ASS 80 FD.HI se koristi za izradu harmo vrata. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 80 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 73 mm.

Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Dodatna toplinska izolativnost se postiže sistemskim ulošcima od izolativno-pjenastog materijala u srednjoj komori profila, koji smanjuju izmjenu topline konvekcijom.

Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme FW 50+, FW 50+ SG, FW 60+, FW 60+ SG, te njihove varijante. Moguće je  kombiniranje i sa kompatibilnim sistemima Jansen.

Brtvljenje na mjestu spoja dvaju krila izvedeno je priljubnim dvokomornim brtvama, a na mjestu zaokretnog krila- srednjom brtvom.

Prag može biti izveden u dvije razine-klasično sa nižim vanjskim podom i gumenom brtvom, te upušten u pod. Upušteni prag viri samo 4 mm, ali se mora koristiti na mjestima zaštićenim od direktnog utjecaja kiše i vjetra.

Širina sklopljenih krila uza zid iznosi 175 do 360 mm, sistemski riješena ugradnja Z i OZ krila u harmo krila.

Schücov sustav kontrole kvalitete dopušta ugradnju isključivo originalnog Schüco okova. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima Ix i Iy. Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni.

Karakteristike sistema:

 • kvaliteta materijala: AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
 • max. debljina stakla 57 mm
 • debljina stijenke profila 2,2 mm
 • moguća zaštita od buke u klasi 4 (40-44 dB, uz odg. staklo)
 • moguće vrste otvaranja: unutra i van, ugradnja jednokrilnog i dvokrilnog zaokretnog krila
 • max. veličine krila:
 • 0-8 m 1200×3000 mm
 • 8-20m 1200×2600 mm
 • 20-100m 1200×2300 mm
 • materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
 • površinska obrada DIN 17611
 • kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001

Karakteristike prema HRN EN 14351:

 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 3
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa 9A
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: klasa WK2
 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa B3/C3